Facebook Twitter Linkedin Instagram YouTube VK Xing

برداشت غیر قانونی وجوه از حساب مشتریان بانک

برداشت غیر قانونی وجوه از حساب مشتریان بانک - وکیل جرایم رایانه ای

برداشت غیر قانونی وجوه از حساب مشتریان بانک ؛ برداشت غیر قانونی وجوه از حساب مشتریان توسط کارمند بانک،مصداق بزه خیانت در امانت است.   شماره دادنامه قطعی : ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۹۰۸…

تاثیر امضا صورتجلسات شرکت بر سهامدار بودن

تاثیر امضا صورتجلسات شرکت بر سهامدار بودن

تاثیر امضا صورتجلسات شرکت بر سهامدار بودن ؛ اگر اوراق صورت جلسات شرکت به امضا مدعی سهامداری رسیده باشد؛ امکان سهام دار بودن وجود دارد؛ حتی اگر دراستعلام از اداره…

رأی شماره ۲۹۵۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأي شماره ۲۹۵۸ هيأت عمومي - وکیل دعاوی بانکی

رأی شماره ۲۹۵۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : بند ۶ از قسمت مربوط به ویژگیهای چکهای مورد تقاضا در ماده ۲ شیوه‌نامه پذیرش درخواست اجرای مفاد اسناد…

حذف مسئولیت ضامن از پرداخت سایر بدهی های وام گیرنده

حذف مسئولیت ضامن از پرداخت سایر بدهی های وام گیرنده

حذف مسئولیت ضامن از پرداخت “سایر بدهی های وام گیرنده” در کل قرارداد های بانکی ابطال بخشنامه بانک مرکزی رأی هیأت عمومی اولا قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب…