وکیل دعاوی بانکی

Facebook Twitter Linkedin YouTube VK Xing

وکیل دعاوی بانکی

تقریبا تمامی افراد هر روز کم یا زیاد از خدمات بانک ها و سیستم بانکی کشور استفاده می نمایند. هرچند که برای اکثر افراد استفاده از این خدمات دارای پیچیدگی زیادی نیست ولی برای عده ای که از خدمات حرفه ای تر بانکی استفاده می نمایند عدم آگاهی از قوانین و آیین نامه های بانکی می تواند مشکلات حقوقی زیادی را ایجاد نماید.

به عنوان مثال در قراردادهای مشارکت مدنی فی مابین بانک و اشخاص محاسبه سود و سایر خسارات و جریمه ها تابع شرایط خاصی است که دقت نظر ویژه ای را می طلبد ضمن اینکه تا زمان محاسبه سود و زیان نیز شرایط خاصی می بایست رعایت گردد که بعضا رعایت نمی گردند با این وصف و نظر به اینکه محاسبه سود و زیان تابع چنین شرایطی است و عدم رعایت هر یک ازاین شرایط در محاسبات تاثیر گذار خواهد بود وجود وکیل متخصص در این حوزه می تواند راهگشا باشد.

دعاوی بانکی از تخصصی ترین دعاوی قضایی است که نیاز به تخصص ویژه در این حوزه می باشد و وکیل انتخابی می بایست اطلاعات کاملی در خصوص قوانین و همچنین آیین نامه های بانکی و سیاست های نظارتی بانک مرکزی داشته باشد.

انواع دعاوی مطروحه در محاکم

دعاوی مرتبط با ابطال اجراییه های بانکی صادره از واحد اجرای ثبت و یا واحد اجرای احکام محاکم

دعاوی مرتبط با اختلاف در محاسبه سود و جریمه و وجه التزام بین بانک و اشخاص

دعاوی مرتبط با موسسات اعتباری

دعاوی مرتبط با موسسات بدون مجوز بانک مرکزی

دعاوی مرتبط با قرارداد های مشارکتی مانند مشارکت مدنی و مضاربه

دعاوی مرتبط با سایر قراردادهای بانکی مانند فروش اقساطی

دعاوی مرتبط با قراردادهای تمدید یا تجدید شده و یا قراردادهایی که تبدیل به انواع دیگر قراردادها شده اند.

دعاوی مربوط به ضمانت نامه های بانکی

دعاوی مربوط به اعتبارات اسنادی

دعاوی بانکی آرش علیزاده نیری

 

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

وکیل دعاوی بانکی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز