Facebook Twitter Linkedin Instagram YouTube VK Xing

دستورالعمل اجرایی بهبود حفاظت از حریم خصوصی کاربران و شیوه جمع ‏آوری، پردازش و نگهداری اطلاعات کاربران در سامانه­ ها و سکوهای فضای مجازی

نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور

دستورالعمل اجرایی بهبود حفاظت از حریم خصوصی کاربران و شیوه جمع ‏آوری، پردازش و نگهداری اطلاعات کاربران در سامانه­ ها و سکوهای فضای مجازی

استفاده غیرمجاز از پهنای باند بین‌الملل

استفاده غیرمجاز از پهنای باند بین‌الملل - وکیل متخصص ترمینیشن

استفاده غیرمجاز از پهنای باند بین‌الملل ، استفاده غیرمجاز از پهنای باند بین الملل (ترمینیشن)، مصداق بزه رایانه ای است. مستندات : ماده ۲۴ قانون جرایم رایانه ای تاریخ دادنامه…

شنود غیر مجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی

شنود غیر مجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی 

شنود غیر مجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی دیروز احدی از همکاران دانشمند و فرهیخته دادنامه ای رو برای من ارسال کرد و از من خواستند که نظرم…