Facebook Twitter Linkedin Instagram YouTube VK Xing

دادنامه ابطال اجراییه بر اساس رای ۷۹۴ دیوان عالی کشور

دادنامه ابطال اجراییه رای 794

دادنامه ابطال اجراییه بر اساس رای ۷۹۴ دیوان عالی کشور شرح موضوع پرونده ابطال اجراییه رای وحدت رویه ۷۹۴ موکل مبلغ ۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال از یکی از بانک ها به عنوان…

بیع عین مرهونه توسط راهن رای وحدت رویه دیوان عالی کشور

بیع عین مرهونه توسط راهن رای وحدت رویه دیوان عالی کشور

بیع عین مرهونه توسط راهن چکیده: انجام بیع نسبت به عین مرهونه توسط راهن، منافاتی با حقوق مرتهن و ماده ۷۹۳ قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰ ـ…

ابطال اجراییه و قرارداد بانکی به دلیل سررسید نشدن تسهیلات

ابطال اجراییه و قرارداد بانکی به دلیل سررسید نشدن تسهیلات

ابطال اجراییه و قرارداد بانکی به دلیل سررسید نشدن تسهیلات اعطایی در این مطلب به زاویه دیگری از ابطال قرارداد های بانکی پرداخته شده که پس از ۴ سال پیگیری…

برداشت غیر قانونی وجوه از حساب مشتریان بانک

برداشت غیر قانونی وجوه از حساب مشتریان بانک - وکیل جرایم رایانه ای

برداشت غیر قانونی وجوه از حساب مشتریان بانک ؛ برداشت غیر قانونی وجوه از حساب مشتریان توسط کارمند بانک،مصداق بزه خیانت در امانت است.   شماره دادنامه قطعی : ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۹۰۸…

رأی شماره ۲۹۵۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأي شماره ۲۹۵۸ هيأت عمومي - وکیل دعاوی بانکی

رأی شماره ۲۹۵۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : بند ۶ از قسمت مربوط به ویژگیهای چکهای مورد تقاضا در ماده ۲ شیوه‌نامه پذیرش درخواست اجرای مفاد اسناد…