Facebook Twitter Linkedin Instagram YouTube VK Xing

رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۴۷ در خصوص عدم رعایت مصلحت وکیل

رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۴۷ در خصوص عدم رعایت مصلحت وکیل

رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۴۷ در خصوص عدم رعایت مصلحت وکیل هرگاه شخصی وکالت فروش مال خود را به دیگری تفویض کند و در وکالتنامه قید نماید که وکیل اختیار…