Facebook Twitter Linkedin Instagram YouTube VK Xing

رای و‌حدت‌ رو‌یه شماره ۶۰۴ دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت محاکم عمومی

رای و‌حدت‌ رو‌یه شماره ۶۰۴ دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت محاکم عمومی در رسیدگی به دعوی مطالبه دستمزد و حقوق پیمانکار نسبت به کار انجام‌ شده بر اساس قرارداد…

شرایط عمومی و خصوصی پیمان‌

شرایط عمومی و خصوصی پیمان آرش علیزاده نیری وکیل شرکت های پیمانکاری

شرایط عمومی و خصوصی پیمان‌ ؛ موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌ها و مقررات آنها (بخشنامه ۸۴۲/۵۴-۱۰۸۸/۱۰۲ مورخ ۳/۳/۱۳۷۸ سازمان مدیریت و برنامه ریزی منتشره در نشریه شماره ۱/۴۳)…