Facebook Twitter Linkedin Instagram YouTube VK Xing

قانون اصلاح ماده(۳۴) اصلاحی قانون ثبت

قانون اصلاح ماده(34) اصلاحی قانون ثبت - آرش علیزاده نیری

قانون اصلاح ماده(۳۴) اصلاحی قانون ثبت مصوب۱۳۵۱ و حذف ماده(۳۴) مکرر آن   جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران ‎‎‎دراجراء اصل یکصد وبیست و سوم(۱۲۳)…

قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی

قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی - آرش علیزاده نیری

قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی ‌قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی ‌مصوب ۲۷ شهریور ماه ۱۳۲۲ ‌…

راهن نیز مانند ضامن مسؤولیتی بیش از بدهکار اصلی ندارد

راهن نیز مانند ضامن مسؤولیتی بیش از بدهکار اصلی ندارد - آرش علیزاده نیری

راهن نیز مانند ضامن مسؤولیتی بیش از بدهکار اصلی ندارد و پس از تاریخ توقف خسارت تأخیر تأدیه شامل راهن ورشکسته نیز نمی‌شود   نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه شماره…

عدم مسئولیت ضامن در پرداخت خسارت تاخیر تادیه ایام توقف تاجر ورشکسته

عدم مسئولیت ضامن در پرداخت خسارت تاخیر تادیه ایام توقف تاجر ورشکسته - رای وحدت رویه شماره ۷۸۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره ۷۸۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور (عدم مسئولیت ضامن در پرداخت خسارت تاخیر تادیه ایام توقف تاجر ورشکسته) عدم مسئولیت ضامن در پرداخت خسارت تاخیر تادیه…

بخشودگی سود، کارمزد و جرایم تسهیلات دریافتی خسارت دیدگان بخش کشاورزی و امهال سه ساله بدهی آنان

بخشودگی تسهیلات خسارت دیدگان بخش کشاورزی - آرش علیزاده نیری

بخشودگی تسهیلات خسارت دیدگان بخش کشاورزی ، بخشودگی سود، کارمزد و جرایم تسهیلات دریافتی خسارت دیدگان بخش کشاورزی و امهال سه ساله بدهی آنان بخشودگی تسهیلات خسارت دیدگان بخش کشاورزی…

آیین نامه اجرایی قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی

آیین نامه اجرایی قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی - آرش علیزاده نیری

آیین نامه اجرایی قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی شماره۶۴۶۲۹/ ت۳۳۶۲۷هـ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎…

گذشت بیش از دوماه از تاریخ قطعیت ارزیابی عین مرهونه تا آگهی مزایده، باعث ابطال مزایده خواهد شد

گذشت بیش از دوماه از تاریخ قطعیت ارزیابی عین مرهونه تا آگهی مزایده، باعث ابطال مزایده خواهد شد

گذشت بیش از دوماه از تاریخ قطعیت ارزیابی عین مرهونه تا آگهی مزایده، باعث ابطال مزایده خواهد شد متن رای ۵۴۳۵ شورای عالی ثبت گذشت بیش از دوماه از تاریخ…

ممنوع الخروج شدن مدیران فاقد حق امضاء اسناد تعهدآور در شخص حقوقی، مغایر قانون است

✅ممنوع الخروج شدن مدیران فاقد حق امضاء اسناد تعهدآور در شخص حقوقی، مغایر قانون است

ممنوع الخروج شدن مدیران فاقد حق امضاء اسناد تعهدآور در شخص حقوقی، مغایر قانون است رأی شماره ۷۸۵ -۷۸۶ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در پی شکایت از…