تظاهر به عمل وکالت

Facebook Twitter Linkedin Instagram YouTube VK Xing
()

تظاهر به عمل وکالت

این روزها شاهد شیوع پدیده بزه تظاهر به عمل وکالت هستیم ، عده ای فرصت طلب که با استفاده از خلا های قانونی با معرفی خود به عنوان وکیل دادگستری مشکلات پیش روی جامعه را چند برابر می نمایند.

بزه تظاهر به عمل وکالت آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری
بزه تظاهر به عمل وکالت آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری

بزه تظاهر به عمل وکالت

برای شروع لازم است بدانیم تظاهر به عمل وکالت در ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب ۲۵ بهمن ماه ۱۳۱۵جرم انگاری شده

(( ‌ماده ۵۵ – وکلای معلق و اشخاص ممنوع‌الوکاله و به طور کلی هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد از هر گونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت‌ممنوع است اعم از اینکه عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوقی و غیره اختیار کند یا اینکه به وسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در مؤسسات خود‌را اصیل در دعوی قلمداد نماید متخلف از یک الی شش ماه حبس تأدیبی محکوم خواهد شد. ))

آنچه از منطوق ماده استخراج می شود که وکلای معلق از وکالت و اسخاص ممنوع الوکاله و اشخاصی که دارای پروانه وکالت نبوده باشند و به امر وکالت ورود نمایند و یا حتی مشاوره حقوقی بدهند مشمول ماده خواهند بود ، همچنین اشخاصی که با اختیار نمودن عقود و یا بدون داشتن سمت قانونی از طرف شرکت ورود در دعوا نمایند نیز مشمول ماده خواهد بود.

 

دادنامه در خصوص تظاهر به عمل وکالت

تجدیدنظرخواه: کانون وکلای دادگستری اردبیل
تجدیدنظرخوانده‌ها: ۱. آقای …۲. خانم …
تجدیدنظرخواسته: اعتراض به دادنامه شماره … صادره از شعبه محترم ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ اردبیل
مرجع رسیدگی: شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل

رأی دادگاه تجدیدنظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی کانون وکلای دادگستری اردبیل نسبت به دادنامه شماره … صادره از شعبه محترم ۱۰۲ دادگاه کیفری دو اردبیل در کلاسه پرونده … که مشعر بر صدور حکم بر برائت آقای … و خانم … از اتهام دخالت در امر وکالت بدون داشتن پروانه وکالت دارد.

با توجه به اوراق و محتویات پرونده، قطع نظر از اینکه دادگاه بدوی در برائت صادره به مستند قانونی اشاره نکرده، نظر به اصل کارت‌های تبلیغ چاپ شده که اصل و فتوکپی یکی از آن‌ها ضمن پرونده شده و با توجه به اقرار متهمه نزد بازپرس محترم شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب اردبیل که اذعان کرده تنها یکی دو مورد مشاوره داده (ص ۱۲) ولی در این دادگاه اذعان کرده که در مؤسسه‌ای که زده، متون حقوقی تدریس می‌کرد و با توجه به اینکه متهمان در دفاع به عدم انجام وکالت در دادگاه و به مجوز تأسیس مؤسسه حقوقی … استناد و خود را مجاز به فعالیت اعلام کرده‌اند،

اما این دفاع آن‌ها مسموع نیست چرا که اولاً تحقق جرم دخالت در امر وکالت صرفاً منوط به حضور در دادگاه‌ها یا سایر مراجع قضایی نیست بلکه اعم از این است که شخصی در خارج از مراجع قضایی خود را وکیل معرفی و محلی را به این امر اختصاص دهد و وظایف و اختیاراتی که وکیل دادگستری دارد، انجام دهد یا اینکه در مراجع قضایی حضور یابد و این امور را انجام دهد.

ثاًنیا طبق صراحت ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع است اعم از اینکه عناوین تدلیس از قبیل مشاوره حقوقی و غیر اختیار کند یا اینکه به‌وسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در مؤسسات خود را اصیل در دعوی قلمداد نماید و این ماده به‌طور حقوقی و غیر اختیار کند یا اینکه به‌وسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در موسسات خود را اصیل در دعوی قلمداد نماید

تظاهر به عمل وکالت

و این ماده به‌طور صریح وکالت از طریق مؤسسه را نیز جرم و سوءنیت را مفروض می‌داند و متهمان باید ابتدا با رعایت قوانین و مقررات پروانه وکالت اخذ سپس وکالت نمایند و با توجه به گزارش مردمی، دخالت نام‌بردگان در امر وکالت و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، تجدیدنظرخواهی وارد و به استناد بند “پ” ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض و بنابر مراتب فوق‌الذکر و به استناد ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ماده ۶۶ و بند الف ماده ۸۶،‌ ماده ۳۷ و بند ث ماده ۳۸ (به‌ لحاظ وضع خاص متهمان که یکی جوان و دیگری خانم می‌باشد) از قانون مجازات اسلامی هر یک را به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی به اتهام دخالت در امر وکالت بدون داشتن پروانه وکالت مجکوم و اعلام می‌نماید.

رأی صادره طبق ماده ۴۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل – سعید اسمایل نژاد و اسدالله بهزاد

 

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

متخصص در زمینه دعاوی بانکی و جرایم رایانه ای

در صورت مفید بودن لطفا امتیاز دهید.

لطفا برای رای دادن بر روی ستاره ها کلیک نمایید

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *