دادگاه آنلاین

Facebook Twitter Linkedin Instagram YouTube VK Xing
()

دادگاه آنلاین : قبل از عید دادخواستی رو به طرفیت یکی از بانک ها ثبت کرده بودم ، وقت رسیدگی برای ۱۳-۰۳-۱۳۹۹ تعیین شده بود ، تقریبا ده روز پیش ابلاغی امد که جلسه دادگاه به صورت آنلاین تشکیل خواهد شد ، تجربه جالبی بود که با شما به اشتراک خواهم گذاشت.

 

جلسه رسیدگی دادگاه به صورت آنلاین آرش علیزاده نیری
جلسه رسیدگی دادگاه به صورت آنلاین – آرش علیزاده نیری

نحوه برگذاری دادگاه آنلاین

ابتدا یک شماره برای من ارسال شده که از طریق واتس اپ دستورالعمل برگذاری جلسه رو دریافت کنم ، پاسخگوی شماره مهندس جوانی بود که بسیار حرفه ای و صبور و در نهایت با دستورالعملی که دادن بدون هیچ مشکلی ارتباط بر قرار شد.

روز موعود جلسه با سهولت برگذار شد قاضی محترم در کمال حوصله به دفاعیات من و همکار گرامی گوش دادند و پس از اتمام دفاعیات ، صورت جلسه به صورت الکترونیکی به اشتراک گذاشته شد و رمز عبوری جهت امضا صورت جلسه به صورت الکترونیکی ارسال شد که با خواندن رمز ارسالی ، امضا صورتجلسه نیز به صورت الکترونیکی انجام شد.

مزایای برگذاری جلسه رسیدگی به صورت آنلاین

 

با توجه به شیوع بیماری کرونا طبیعتا این اقدام قوه قضاییه جهت حفظ سلامتی قضات و کادر محترم قوه قضاییه و همچنین وکلا و اطراف دعوا شایسته تقدیر و قدردانی است و می تواند مانع شیوع بیشتر بیماری گردد.

همچنین برگذاری جلسات با این روش می تواند مانع هدر رفتن وقت افراد گردد.

معایب برگذاری جلسه رسیدگی به صورت آنلاین

حسب ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی (( خواهان باید اصل اسنادی که رونوشت آنها را ضمیمه دادخواست کرده است درجلسه دادرسی حاضر نماید . خوانده نیز باید اصل و رونوشت اسنادی را که می خواهد به آنها استناد نماید در جلسه دادرسی حاضر نماید . رونوشت اسناد خوانده باید به تعداد خواهانها بعلاوه یک نسخه باشد . یک نسخه از رونوشتهای یادشده در پرونده بایگانی و نسخه دیگر به طرف تسلیم می شود .
درمورد این ماده هرگاه یکی از اصحاب دعوا نخواهد یا نتواند در دادگاه حاضر شود ، چنانچه خواهان است باید اصل اسناد خود را ، و اگر خوانده است اصل و رونوشت اسناد را به وکیل یانماینده خود برای ارایه در دادگاه و ملاحظه طرف بفرستد والا در صورتی که آن سند عادی باشد ومورد تردید و انکار واقع شود ، اگر خوانده باشد از عداد دلایل او خارج می شود و اگرخواهان باشد ودادخواست وی مستند به ادله دیگری نباشد در آن خصوص ابطال می گردد . درصورتی که خوانده به واسطه کمی مدت یا دلایل دیگر نتواند اسناد خود را حاضر کند حق دارد تاخیر جلسه رادرخواست نماید ، چنانچه دادگاه درخواست او را مقرون به صحت دانست با تعیین جلسه خارج ازنوبت ، نسبت به موضوع رسیدگی می نماید . ))

اشکال زمانی ایجاد می گردد که یکی از طرفین ادعای تردید و انکار نسبت به سند عادی طرف انجام دهد مشخص نیست که قاضی محترم باید چه تصمیمی در مورد چنین اسنادی اتخاذ نماید.

یکی از ابزارهای دفاع اطلاع دقیق طرفین دعوا از موضوعاتی است که در جلسه رسیدگی مطرح می شود و دانش کافی وکیل جهت پاسخگویی به ادعا های طرح شده و همجنین علاوه بر علم کافی جهت پاسخگویی فن دفاع نیز بسیار تاثیر گذار است که در جلسات رسیدگی آن لاین ممکن است چندین نفر که بدون سمت قانونی هستند در لحظه، اطلاعات را به وکیل یا اصیل ارایه نمایند، هرچند که اصل موضوع صحیح به نظر می رسد ولی می توانید مفاسدی را در بر داشته باشد.

 

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز – تهران

 

در صورت مفید بودن لطفا امتیاز دهید.

لطفا برای رای دادن بر روی ستاره ها کلیک نمایید

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *