ایا درج نرخ سود بیشتر از نرخ بانک مرکزی صحیح است ؟

Facebook Twitter Linkedin Instagram YouTube VK Xing
()

نرخ سود بیشتر از نرخ بانک مرکزی ؛ این روز ها تب و تاب دعاوی بانکی به حد اعلای خود رسیده و مهمترین سوالی که مطرح می شود این است که ایا درج نرخ سود بیشتر از نرخ بانک مرکزی صحیح است ؟

سوالی ساده با پاسخ های متفاوت ولی شاید پاسخ ریاست محترم قوه قضاییه حسب بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۶۷۷۰۱/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۱ رئیس قوه قضاییه فصل الخطاب این آشفتگی باشد .

ایا درج نرخ سود بیشتر از نرخ بانک مرکزی صحیح است ؟

بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۶۷۷۰۱/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۱ رئیس قوه قضاییه
بخشنامه رییس قوه قضاییه درخصوص آمره بودن نرخ سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار

برابر گزارش‌های واصله برخی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، بر خلاف مصوبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای پول و اعتبار، قراردادهایی مشتمل بر دریافت سود و جریمه تسهیلات بانکی بیشتر از نرخ سود اعلامی بانک مرکزی با مشتریان منعقد نموده که در بسیاری از موارد اختلاف بین بانک‌ها و مشتریان به دادگاه‌ها ارجاع می‌شود. با توجه به اینکه:

اولاً برابر مقررات قانونی مرتبط از جمله مواد ۱۰، ۱۱ و ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی مرجع صلاحیتدار قانونی برای تبیین عملکرد صحیح بانکها و موسسات اعتباری در اعطای تسهیلات بانکی در قالب عقود مشارکتی و غیرمشارکتی می‌باشد و همچنین تصمیمات و مصوبات شورای پول و اعتبار در ارتباط با تسهیلات مذکور آمره بوده و تخطی از آن جایز نیست؛

ثانیاً در بعضی از قراردادهای منعقده بین بانک‌ها یا موسسات اعتباری و اشخاص، مقررات مذکور رعایت نگردیده و بانک را مجاز به دریافت سود و جریمه تاخیر، بیشتر از نرخ اعلامی از سوی مراجع فوق نموده است،

لذا قراردادهای مذکور تا حدودی که مغایرتی با مقررات فوق نداشته باشد معتبر بوده و بیش از آن قابل ترتیب اثر در محاکم قضایی نیست. بنابراین دادگاه‌ها در نحوه محاسبه سود، جریمه ناشی از تأخیر، مقررات مذکور را مد نظر قرار داده و از صدور حکم مازاد بر مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار خودداری کنند.

رؤسای کل دادگستری استانها مسئول نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه می‌باشند.

سید ابراهیم رئیسی

 

نرخ سود بیشتر از نرخ بانک مرکزی بخشنامه رییس قوه قضاییه در خصوص نرخ سود
نرخ سود بیشتر از نرخ بانک مرکزی بخشنامه رییس قوه قضاییه در خصوص نرخ سود

 

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ( تهران )

متخصص دعاوی بانکی

در صورت مفید بودن لطفا امتیاز دهید.

لطفا برای رای دادن بر روی ستاره ها کلیک نمایید

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *