تهیه فیلم مستهجن

Facebook Twitter Linkedin Instagram YouTube VK Xing
()

تهیه فیلم مستهجن ، مرجع صالح رسیدگی به بزه تهیه فیلم مستهجن و تهدید به انتشار آن، دادگاه عمومی جزایی است؛ مگر اینکه متهم فعالیت حرفه‎ای در امور صوتی و تصویری یا رایانه‎ای داشته باشد که در صلاحیت دادگاه انقلاب خواهد بود.

 

تهیه فیلم مستهجن

تهیه فیلم مستهجن - آرش علیزاده نیری
تهیه فیلم مستهجن – آرش علیزاده نیری

مرجع صدور: شعبه ۳۶ دیوانعالی کشور
مستندات مواد ۵ و ۱۱ قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز دارند ۱۳۸۶
تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۰۷/۰۹ شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۲۵۱۰۲۰۰۲

خلاصه جریان پرونده

در خصوص اتهام آقای ح. دایر بر ایجاد مزاحمت تلفنی و تهدید و ضررهای نفسی و مالی موضوع کیفرخواست شماره ۱۴۷۰۲۴۹۳-۰۴/۰۳/۹۳ صادره از دادسرای عمومی و انقلاب رشت طبق پرونده شماره بایگانی …. در شعبه ۱۰۹ دادگاه جزایی شهرستان رشت که متهم با تهیه فیلم مستهجن از شاکیه آن را وسیله تهدید قرار داده و قصد سوء‎ مالی و اخاذی داشته؛ دادگاه در اجرای ماده ۵ از قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز دارند با رعایت ماده ۱۱ همان قانون، موضوع را از مصادیق بزه ایجاد مزاحمت تلفنی ندانسته بلکه مصداق ماده ۵ قانون فوق تشخیص داده است، که این جرم خارج از صلاحیت این دادگاه و در صلاحیت دادگاه انقلاب رشت می‎باشد، لذا قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه انقلاب صادر نموده است.

دادگاه انقلاب رشت با ارجاع پرونده به شعبه دوم و تشکیل جلسه طبق دادنامه ۳۰۰۱۰۷۰-۲۳/۰۴/۹۳ اعلام می‎کند در خصوص اتهام ح. دایر بر ایجاد مزاحمت تلفنی تهدید به ضررهای نفسی و مالی چون در پرونده هیچ‌گونه اثر تصویری مستهجن که وسیله تهدید صورت گیرد وجود ندارد، لذا موضوع در صلاحیت محاکم عمومی بوده و به صلاحیت دادگاه عمومی رشت اظهارنظر می‎گردد. با حدوث اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه ۳۶ ارجاع شده است.

رای دیوان

با توجه به محتویات پرونده و مواد ۷۴۴ و ۷۴۵ قانون مجازات اسلامی (ماده ۵۵ قانون جرائم رایانه‎ای مصوب ۰۵/۰۳/۸۸ که مواد ۱ تا ۴۵ آن به‌عنوان مواد ۷۲۹ تا ۷۸۲ به بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ منظور شده است روزنامه رسمی ۱۸۷۴۲-۱۷/۰۴/۸۸) و این‌که تهیه فیلم مستهجن و تهدید شرفی با استفاده از آن زمانی در محاکم انقلاب رسیدگی می‎شود که شخص فعالیت حرفه‎ای در امور صوتی و تصویری یا رایانه‎ای دارد والاّ با مواد مذکور یا ۶۶۹ قانون یادشده در محاکم عمومی رسیدگی می‎شود، بنابراین با تأیید صلاحیت دادگاه عمومی رشت و تأیید قرار عدم صلاحیت شماره ۳۰۰۱۰۷۰-۲۳/۰۴/۹۳ شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی رشت بین دو مرجع مذکور حل اختلاف به عمل می‎آید.
رئیس شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور – عضو معاون
بهنام‌اصل ـ بیگی

 

 

تعیین وقت مشاوره با هماهنگی قبلی

جهت اخذ مشاوره در مورد این موضوع با ما تماس بگیرید

تلفن همراه : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵

تلفن ثابت : ۸۸۰۷۱۵۱۹

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

متخصص در زمینه جرایم رایانه ای

در صورت مفید بودن لطفا امتیاز دهید.

لطفا برای رای دادن بر روی ستاره ها کلیک نمایید

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *