انتقال وجه از حساب دیگری به حساب خود

Facebook Twitter Linkedin Instagram YouTube VK Xing
()

انتقال وجه از حساب دیگری به حساب خود ، دسترسی به شناسه های کارت عابر بانک دیگری و انتقال وجه از حساب دیگری به حساب خود از طریق سامانه رایانه ای از مصادیق کلاهبرداری رایانه ای است و نه تحصیل مال از طریق نامشروع.
دسترسی به شناسه های کارت عابر بانک دیگری و انتقال وجه از حساب دیگری به حساب خود از طریق سامانه رایانه ای از مصادیق کلاهبرداری رایانه ای است و نه تحصیل مال از طریق نامشروع.
مستندات: ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه‌ای ۱۳۸۸

انتقال وجه از حساب دیگری به حساب خود

شماره دادنامه قطعی : ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۱۱۹
تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۲/۰۲/۱۸

انتقال وجه از حساب دیگری به حساب خود - وکیل جرایم رایانه ای -  آرش علیزاده نیری
انتقال وجه از حساب دیگری به حساب خود – وکیل جرایم رایانه ای – آرش علیزاده نیری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م.ص. از دادنامه شماره ۱۱۰۳ مورخ ۱۸/۱۱/۹۱ شعبه ۱۰۳۹ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن به اتهام استفاده غیرمجاز از سامانه رایانه ای و بردن مال غیر (آقای الف.ف.) از این طریق به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده وارد و موجه نمی باشد زیرا با توجه به شکایت شاکی و پرینت حساب وی و اینکه حسب محتویات پرونده محرز است که

تجدیدنظرخواه با استفاده از آی پی که به نام خانم الف.ع. درست نموده مبادرت به برداشت از حساب شاکی نموده است، لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته از حیث احراز مجرمیت و انطباق عمل ارتکابی با قانون و تعیین مجازات بدون اشکال می باشد و ضمن رد اعتراض به استناد بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
اهوارکی ـ رمضانی

 

تعیین وقت مشاوره با هماهنگی قبلی

جهت اخذ مشاوره در مورد این موضوع با ما تماس بگیرید

تلفن همراه : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵

تلفن ثابت : ۸۸۰۷۱۵۱۹

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

متخصص در زمینه جرایم رایانه ای

در صورت مفید بودن لطفا امتیاز دهید.

لطفا برای رای دادن بر روی ستاره ها کلیک نمایید

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *