نرخ سود بانکی در ثبت

Facebook Twitter Linkedin Instagram YouTube VK Xing
()

نرخ سود بانکی در ثبت ؛ حسب بخشنامه معاونت امور اسناد اداره ثبت مقرر گردیده در ادارت ثبت نیز مفاد رای وحدت رویه ۷۹۴ اجرایی گردد.

بخشنامه معاونت امور اسناد اداره ثبت
بخشنامه معاونت امور اسناد اداره ثبت

نرخ سود بانکی در ثبت

پیش از صدور این بخشنامه ادارت ثبت نرخ مندرج در قرارداد های تنظیمی را فارغ از مغایرت با قوانین و بخشنامه های مربوطه محاسبه و دریافت می نمودند که مشکلات متعددی را برای تسهیلات گیرندگان ایجاد می نمود.

با صدور این بخشنامه عملا به نرخ سود های بیشتر از نرخ های اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مراجع ثبتی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

امید است با صدور چنین بخشنامه هایی جلوی زیاده خواهی اشخاص حقوقی گرفته شود.

بخشنامه معاونت امور اسناد اداره ثبت

در بخشنامه صادره درج گردیده :

کلیه ادارات ثبت مکلف اند پرونده های اجرایی را بر اساس رای وحدت رویه ۷۹۴ و جدول نرخ سود بانک مرکزی محاسبه نمایند .

نظر به اینکه رای اصداری وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۷۹۴ مورخ ۹۹/۰۵/۲۱ ؛ در حکم قانون و لازم الاتباع می باشد، مقتضی است به کلیه دفاتر اسناد رسمی حوزه تابعه ابلاغ گردد هنگام تنظیم سند، صدور اجراییه و پذیرش درخواست صدور اجراییه اسناد مربوط به بانک ها و مراجعی که قانونا حق دریافت سود و خسارت تاخیر تادیه دارند؛ مفاد رای فوق الاشعار را رعایت نمایند .

کلیه ادارات اجرای تابعه نیز مکلفند مطالبات پرونده هایی که از تاریخ صدور رای مذکور تاکنون مختومه نشده اند را بر مبنای نوع تسهیلات و تاریخ آن  مطابق رای مذکور محاسبه نمایند.

مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه با مدیران کل استانی، بازرسان و روسای واحد های ثبتی و ادارات اجرا میباشد.

تعیین وقت مشاوره با هماهنگی قبلی

جهت اخذ مشاوره در مورد این موضوع با ما تماس بگیرید

تلفن همراه : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵

تلفن ثابت : ۸۸۰۷۱۵۱۹

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

متخصص در زمینه دعاوی بانکی پولی و اقتصادی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ( تهران )

در صورت مفید بودن لطفا امتیاز دهید.

لطفا برای رای دادن بر روی ستاره ها کلیک نمایید

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *