انتشار تصاویر مبتذل در اینستاگرام

Facebook Twitter Linkedin Instagram YouTube VK Xing
()

انتشار عکس و تصاویر مبتذل در اینستاگرام ؛ این روز ها استفاده از شبکه های اجتماعی از موضوعات روز و بحث برانگیز است ، عدم شناخت کافی افراد از سازو کار استفاده از این شبکه های اجتماعی موجبات مشکلات حقوقی و قضایی را ایجاد می نماید لذا بهتر است پیش از استفاده از این ظرفیت همیشه زوایای قانونی ان را نیز بررسی نماییم.

 

شرح پرونده انتشار تصاویر مبتذل در اینستاگرام :

شخصی با هویت نا مشخص به دادستانی محترم گزارشی اعلام نموده که موکل اقدام به نشر تصاویر مستهجن در فضای سایبری و شبکه اجتماعی اینستاگرام نموده و متعاقبا دستگاه قضایی وارد مرحله تحقیق شده و پرونده ای تشکیل می گردد

با احضار موکل و ورود وکیل در پرونده دفاعیات به طور مفصل تقدیم مرجع قضایی گردید و نهایتا با تشخیص دادگاه محترم مبنی بر بی گناهی موکل حسب استدلال مرقوم در دادنامه و اعلام دفاعیات موجه وکیل و لایحه تقدیمی قرار منع تعقیب به طرفیت موکل صادر گردید.

 

متن دادنامه :

شاکی: معاون محترم دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه ۳۸

متهمین: ۱….. فرزند …. با وکالت آرش علیزاده نیری فرزند . ۲. …. فرزند ….

اتهام: انتشار عکس و تصاویر مبتذل در اینستاگرام

گردشکار: دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده ، و با استعانت از خداوند سبحان ، ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

((رأی دادگاه))

در خصوص گزارش مرجع انتظامی علیه …. و …. با وکالت آرش علیزاده نیری و ……. دائر برانتشار عکس و تصاویر مبتذل در فضای مجازی ؛

دادگاه باتوجه به اوراق و محتویات پرونده و تحقیقات بعمل آمده و مستندات موجود در پرونده و انکار مصرانه متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا و لایحه تقدیمی بشرح مضبوط در پرونده از سوی وکیل متهم و دفاعیات موجه متهم و وکیل وی که اعلام نموده اند که درج تصاویر در جهت تبلیغات امور زیبایی بانوان، توسط شخص ثالثی بعنوان ادمین آن پیج بعمل آمده است و دلایل اثباتی کافی که حکایت از تحقق و انتساب عنصر مادی بزه معنونه به متهم فوق داشته باشد در پرونده ملاحظه نگردیده و از طرف دیگر نظر به ملاحظه تصاویر مضبوط در پرونده که از پیجی در شبکه اجتماعی اینستاگرام استخراج شده است و از آنجا که محتویات این تصاویر و صرف درج تصاویر از فعالیت های زیبایی بانوان و یا رفتارهای نامتعارف در فضای اختصاصی ۱۴ قانون جرایم رایانه ای ( اینستاگرام و صرف نظر از حرمت این عمل از تعریف تصاویر مبتذل مندرج در تبصره یک ماده ( ۷۴۲ مصوب ۱۳۸۸ که ناظر بر محتویات و آثاری است که دارای صحنه و صور قبیحه باشد عرفاً خروج موضوعی داشته است،

دادنامه انتشار تصاویر مبتذل در اینستاگرام

باتوجه به ماهیت تصاویر بشرح پیش گفته و از طرفی بلحاظ خلل در عناصر مادی و معنوی و قانونی بزه و از آنجا که در معرض انظار عمومی قرار دادن این تصاویر توسط متهم و قصد خاص متهم برای این دادگاه احراز نگردیده و با این کیفیت نمی تواند در شمول بزه فوق قرار گیرد،

لهذا نظر به فقد دلیل شرعی و قطعی و اثباتی و استدلالات مبینه اتهام فوق برای این دادگاه احراز نگردیده و با عنایت به حاکمیت اصل برائت و مستنداً به ماده ۴ قانون آئین دادرسی کیفری و اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و همچنین ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ناظر به ماده ۲۶۵ از همان قانون قرار منع تعقیب متهم را صادر و اعلام می نماید.

رأی دادگاه با توجه به صدور قرار منع تعقیب متهم متصف به وصف حضوری یا غیابی نبوده مع الوصف ظرف مهلت بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی و رسیدگی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.

 

معاون سرپرست مجتمع و دادرس شعبه …. دادگاه کیفری دو تهران

 

دادنامه انتشار تصاویر مبتذل در اینستاگرام آرش علیزاده نیری
دادنامه انتشار تصاویر مبتذل در اینستاگرام آرش علیزاده نیری

 

تعیین وقت مشاوره با هماهنگی قبلی

جهت اخذ مشاوره در مورد این موضوع با ما تماس بگیرید

تلفن همراه : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵

تلفن ثابت : ۸۸۰۷۱۵۱۹

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

متخصص در زمینه جرایم رایانه ای

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ( تهران )

در صورت مفید بودن لطفا امتیاز دهید.

لطفا برای رای دادن بر روی ستاره ها کلیک نمایید

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *