تصویر بدون حجاب در شبکه‌ اجتماعی

Facebook Twitter Linkedin Instagram YouTube VK Xing
()

تصویر بدون حجاب در شبکه‌ اجتماعی ، صرف قرار دادن تصویر بدون حجاب در شبکه‌ اجتماعی مجازی (از جمله فیس‌بوک ، تلگرام ،اینستاگرام و…) به معنای انتشار تصاویر مبتذل نیست.

 

تاریخ رای نهایی:

۱۳۹۲/۰۸/۱۹

شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۱۰۸

تصویر بدون حجاب در شبکه‌ اجتماعی - وکیل جرایم سایبری - آرش علیزاده نیری
تصویر بدون حجاب در شبکه‌ اجتماعی – وکیل جرایم سایبری – آرش علیزاده نیری

رای بدوی

 

به موجب کیفرخواست شماره ۸…..۱-../../۱۳۹۲ صادر شده از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۱ تهران ف.ف. فرزند ح. ۳۰ ساله، متأهل و مسلمان و فاقد سابقه کیفری و با وکالت الف.م. متهم است به انتشار تصاویر خلاف اخلاق و عفت عمومی (در فضای مجازی) موضوع شکایت ع.ع. (همسر متهمه) با وکالت ق.ر. و بـا وکالت در توکیلـی الف.غ.؛

دادگـاه با عنایـت بـه محتویات پرونده و صرف‌نظر از اختلافات فیمابین زوجین (شاکی و متهم) و دفاعیات متهم و وکیل وی مبنی بر اینکه صفحه فیس‌بوک متهم توسط شاکی ساخته شده است و عکس وی را نیز شاکی در فیس‌بوک قرار داده است اما پس از به وجود آمدن اختلافات اقدام به شکایت کرده است که با توجه به انکار شاکی این امر محرز نیست. اما نظر به مفهوم ماده ۱۴ قانون جرایم رایانه‌ای و ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و معنای انتشار، صِرف قرار دادن تصویر بدون حجاب در صفحه فیس‌بوک جهت معرفی خود اگرچه نفس عمل مذموم و مورد تقبیح است اما فاقد وصف انتشار است و لذا به جهت عدم احراز عنصر مادی به استناد ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر برائت نامبرده از بزه مذکور صادر و اعلام می‌گردد.

این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۰۸۹ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ غفاری

 

رای دادگاه تجدید نظر

 

تجدیدنظرخواهی ع.ع. نسبت به دادنامه ۴۰۰۷۸۰ مورخ ۱/۷/۹۲ صادره از شعبه ۱۰۸۹ دادگاه عمومی جزایی تهران در خصوص برائت خانم ف.ف. از اتهام انتشار تصاویر خلاف اخلاق، توجهاً به لایحه تقدیم شده از سوی تجدیدنظرخواهان و دادنامه معترض‌عنه و سایر محتویات پرونده مطروحه حاوی ادله لازمه کافیه بر قابلیت نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته از نظر شکلی و ماهوی نمی‌باشد، فلذا با رد آن دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد بند الف از ماده ۲۵۷ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تأیید مینماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/جوادی ـ سعادت‌زاده/پژوهشگاه قوه قضاییه

 

 

تعیین وقت مشاوره با هماهنگی قبلی

جهت اخذ مشاوره در مورد این موضوع با ما تماس بگیرید

تلفن همراه : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵

تلفن ثابت : ۸۸۰۷۱۵۱۹

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

متخصص در زمینه جرایم رایانه ای

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ( تهران )

در صورت مفید بودن لطفا امتیاز دهید.

لطفا برای رای دادن بر روی ستاره ها کلیک نمایید

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *