عدم پرداخت هزینه هیات کارشناسی دادنامه

Facebook Twitter Linkedin Instagram YouTube VK Xing
()

عدم پرداخت هزینه هیات کارشناسی موضوعی است که علی رغم صراحت قانونی بعضا مشکلاتی را برای مراجعه کنندگان به دستگاه قضایی ایجاد می نماید.

شرح پرونده :

در یکی از پرونده های بانکی بخواسته الزام به فک رهن و ابطال اجرائیه و ابطال مزایده در مرحله بدوی نظریه کارشناسی صادر می شود که بخش عمده نظریه به نفع و بخشی به ضرر موکل بوده متعاقبا حسب اعتراض موضوع به هیات کارشناسی ارجاع می شود و پس از ارایه نظریه که تماما هم به نفع موکل بوده متاسفانه موکل بنا بر دلایلی هزینه کارشناسی را پرداخت ننمود.

سپس قاضی محترم علی رغم ارایه دفاعیات قرار ابطال دادخواست را طی دادنامه ای مخدوش صادر می نمایند :

۱- مطابق ماده ۲۵۹ از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ، ایداع دستمزد کارشناس به عهده متقاضی است و هرگاه ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ آنرا پرداخت نکند، کارشناسی از عداد دلایل وی خارج میشود.

هرگاه قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد ودادگاه نیز نتواند بدون انجام کارشناسی انشاء رأی نماید، پرداخت دستمزد کارشناسی درمرحله بدوی به عهده خواهان و درمرحله تجدیدنظر به عهده تجدیدنظر خواه است، درصورتیکه در مرحله بدوی دادگاه نتواند بدون نظر کارشناس حتی باسوگند نیز حکم صادرنماید، دادخواست ابطال میگردد و…

دادنامه عدم پرداخت هزینه هیات کارشناسی

۲- در این پرونده به لحاظ فنی بودن موضوع خواسته خواهان برابر تصمیم مورخ ….. این دادگاه قرار ارجاع امر به هیات کارشناسی را صادر و جهت کارشناسی در تاریخ …. به وکیل خواهان ابلاغ شده تا نسبت به پرداخت هزینه کامل کارشناسی اقدام نماید لیکن وکیل خواهان به رغم ابلاغ اخطاریه در مهلت قانونی نسبت به پرداخت دستمزد کارشناسی اقدامی به عمل نیاورده است و برای این دادگاه به لحاظ تخصصی بودن موضوع امکان اتخاذ تصمیم در ماهیت موضوع خواسته بدون ملاحظه نظر هیات کارشناسی وجود ندارد .

بر این اساس مستندا به ماده ۲۵۹ از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ قرار ابطال دادخواست صادر واعلام می گردد.

قرار دادگاه ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی دردادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.

دادنامه ابطال دادخواست به دلیل عدم پرداخت هزینه هیات کارشناسی
دادنامه ابطال دادخواست به دلیل عدم پرداخت هزینه هیات کارشناسی

اشکالات دادنامه :

دادنامه تنظیمی واجد اشکالات متعددی بود که طی لایحه اعتراضی به دادگاه تجدید نظر اعلام شد .

  • با توجه به اینکه در پرونده کارشناسی انفرادی انجام شده بوده موردی برای ابطال دادخواست و یا حتی رد دعوا وجود نداشته است.
  • عدم پرداخت هزینه هیات کارشناسی موجب ابطال دادخواست نمی شود.
  • اساسا درخواست هیات از طرف قاضی محترم نبوده و به درخواست موکل بوده است.
  • زمانی می توان به دلیل عدم پرداخت هزینه کارشناسی دادخواست را رد نمود که مستندات دیگری در پرونده وجود نداشته باشد که در این پرونده نظریه کارشناس بدوی وجود داشته لذا موجبی برای استنکاف از رسیدگی وجود نداشته است.
  • وظیفه پرداخت هزینه کارشناسی بر عهده وکیل نیست و موکل می بایست نسبت به پرداخت اقدام نماید.

رسیدگی در دادگاه تجدید نظر :

پس از اعتراض به دادنامه ، موضوع به دادگاه تجدید نظر ارجاع و قضات محترم پس از بررسی لوایح و مستندات تقدیمی تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص و به استناد ماده ۳۴۸ و ذیل ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی قرار معترض عنه نقض و پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به شعبه محترم بدوی عودت می نمایند.

که در ادامه دادنامه جهت  استفاده ارایه می گردد.

عدم پرداخت هزینه هیات کارشناسی وکیل متخصص دعاوی بانکی ارش علیزاده نیری
عدم پرداخت هزینه هیات کارشناسی وکیل متخصص دعاوی بانکی ارش علیزاده نیری

 

دادنامه نهایی ابطال اجراییه و ابطال مزایده و الزام به فک رهن پرونده حاضر

تعیین وقت مشاوره با هماهنگی قبلی

جهت اخذ مشاوره در مورد این موضوع با ما تماس بگیرید

تلفن همراه : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵

تلفن ثابت : ۸۸۰۷۱۵۱۹

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

متخصص در زمینه دعاوی بانکی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ( تهران )

در صورت مفید بودن لطفا امتیاز دهید.

لطفا برای رای دادن بر روی ستاره ها کلیک نمایید

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *