شرط تحقق رابطه امانی در خیانت در امانت

Facebook Twitter Linkedin Instagram YouTube VK Xing
()

شرط تحقق رابطه امانی در خیانت در امانت : عدم احراز عنصر سپردن مال(چک)، مانع از تحقق عنوان مجرمانه ی خیانت در امانت است

شماره دادنامه قطعی : ۹۸۰۹۹۸۲۱۴۶۲۰۰۲۴۲
تاریخ دادنامه قطعی : ۱۴۰۱/۰۴/۱۱

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

اتهام : خیانت در امانت نسبت به یک فقره چک به شماره سریال *عهده بانک سپه

در خصوص تجدید نظر خواهی اقای م. ا. م. با وکالت اقای م. ا. ی. عزیز و خانم ز. ف. به طرفیت اقای س. ی. ح. ن. نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۸۱ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۹ صادره از شعبه ۱۰۳۷ دادگاه کیفری دو تهران که به موجب ان حکم بر برایت متهم از اتهام خیانت در امانت نسبت به یک فقره چک به شماره * مورخ ۹۷/۱۲/۹ عهده بانک سپه به مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال ( در وجه حامل ) صادر گردیده است.

شرط تحقق رابطه امانی در خیانت در امانت
شرط تحقق رابطه امانی در خیانت در امانت

با توجه به مجموع محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و منضمات ان ، مفاد دادنامه معترض عنه ، مفاد قرار منع تعقیب مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۴ صادره از شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه سه تهران ، مفاد اظهارات متناقض شاکی ، عدم تایید اظهارات شاکی توسط اقای س. ا. ص. شاهد تعرفه شده از سوی شاکی ، اظهارات و دفاعیات متهم ، مفاد لوایح طرفین خصوصا لوایح متهم به کارشناس رسمی دادگستری و مفاد نظریه کارشناس رسمی پیرو و قرار رفع نقص صادره از این دادگاه ، عدم ارایه ی از طرف شاکی دال بر پرداخت مطالبات اقای ص. توسط شاکی یا از منافع شرکت تحت مدیریت وی از طریق متهم که فرزند رییس هیات مدیره شرکت تحت مدیریت شاکی بوده است ، عدم احراز عنصر سپردن چک توسط شاکی به متهم نظر به اینکه اقدامات متهم مبتنی براینست که به لحاظ پرداخت مطالبات اقای ص. از طرف شاکی مستحق دریافت وجه چک می باشد.

شرط تحقق رابطه امانی در خیانت در امانت

لذا موضوع فاقد وصف کیفری بوده و ارتکاب بزه محرز نمی باشد. و با عنایت به اینکه اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه معترض عنه را فراهم نماید، ارایه نشده و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه و خللی مترتب نیست و دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق دلایل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر گردیده است.و ایراد تجدید نظر خواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم مزبور گردد.

لذا اعتراض تجدیدنظرخواه قابل انطباق با جهات مقرر در ماده ۴۳۴ قانون ایین دادرسی کیفری نمی باشد.؛ در نتیجه دادگاه به استناد مواد ۴۴۳ و ۴۵۵ از قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل امده ، دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید و استوار می نماید.

این رای قطعی است.

رییس شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان تهران مستشار دادگاه

 

تعیین وقت مشاوره با هماهنگی قبلی

جهت اخذ مشاوره در مورد این موضوع با ما تماس بگیرید

تلفن همراه : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵

تلفن ثابت : ۸۸۰۷۱۵۱۹

 

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

در صورت مفید بودن لطفا امتیاز دهید.

لطفا برای رای دادن بر روی ستاره ها کلیک نمایید

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *