مطالبه ضرر و زیان ناشی از سرقت داده های رایانه ای دادنامه

Facebook Twitter Linkedin Instagram YouTube VK Xing
()

مطالبه ضرر و زیان ناشی از سرقت داده های رایانه ای

صرف ربایش اطلاعات و داده های رایانه ای لزوماً به معنی ورود خسارت نیست و ورود ضرر و زیان جهت مطالبه آن باید محرز باشد.

شماره دادنامه قطعی :
۹۲۰۹۹۸۰۲۷۹۲۰۰۰۳۳
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۴/۰۲/۲۱

رأی دادگاه بدوی در خصوص مطالبه ضرر و زیان ناشی از سرقت داده های رایانه ای

در خصوص دعوی آقای الف. ع. مدیر شرکت الف. به طرفیت آقای ف. م. به خواسته‌ی الزام خوانده به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم در پرونده­ کلاسه‌ی ۹۱۰۰۷۲ شعبه‌ی ۱۰۸۳ دادگاه عمومی جزایی تهران به شرح دادخواست تقدیمی و بدین توضیح که خواهان اعلام نموده که خوانده به موجب دادنامه ی شماره ی ۹۱۰۰۴۴۲ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱ شعبه ی مورد اشاره به اتهام ربایش داده های رایانه­‌ای به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم گردیده و در خصوص تقاضای ضرر و زیان نیز به دلیل عدم طرح دعوی مرتبط در زمان مقرر قانونی به دلیل مواجه نبودن دادگاه با تکلیف، پرونده‌ی دادخواست ضرر و زیان به این شعبه ارجاع گردید پس از استماع اظهارات طرفین دادگاه موضوع را از مواردی تشخیص داد که لازم به اخذ نظریه­‌ی کارشناس فنی بوده است تا کارشناس منتخب بررسی نماید که آیا امکان دسترسی اطلاعات و داده های مورد ادعا برای سایر افراد وجود داشته یا خیر؟ و اینکه آیا اطلاعات و داده‌ها از حیث طبقه بندی آن در درجه‌ای بوده که محرمانه تلقی شود و سایرین حق استفاده از آن را نداشته باشند؟

و در نهایت اینکه در صورت مثبت بودن پاسخ سوالات فوق مشخص نماید آیا دسترسی خوانده به اطلاعات مورد اشاره باعث ورود ضرر و زیان مادی به خواهان شده و یا خیر؟

و در صورت مثبت بودن پاسخ این سؤال میزان خسارت وارده را اعلام نمایندکه کارشناس منتخب پس از بررسی همه جانبه‌ی موضوع در قسمتهایی از نظریه‌ی خود اظهار داشت

((… به دلیل تغییر وضعیت سیستم مورد استفاده در زمان موضوع دعوی، امکان بررسی چگونگی امکان دسترسی افراد به سیستم در زمان مورد استفاده وجود ندارد …))

و یا اینکه

((… به دلیل امکان تهیه و دسترسی به اطلاعات از طرق مختلف، اطلاعات مورد نظر خواهان جنبه‌­ی محرمانه نداشته است و…))

و اینکه

((… از آنجا که اطلاعات قابل استنادی در ارتباط با استفاده‌ی خوانده از اطلاعات خواهان و ورود خسارت ناشی از عدم فروش که حاصل سرقت اطلاعات از سوی خوانده باشد در دسترس کارشناس قرار نگرفته است بنابراین ورود خسارت به خواهان قابل اثبات نیست))

که از مجموع نظریه­‌ی مورد اشاره چنین استنباط می‌گردد که اطلاعات و داده های مورد ادعای خواهان هر چند تا حدودی محرمانه بوده است و به همین دلیل خوانده به اتهام سرقت بخشی از آن مورد تعقیب و مجازات قرار گرفته است ولی حسب اعلام کارشناس منتخب به دلیل تغییر سیستم،

مطالبه ضرر و زیان ناشی از سرقت داده های رایانه ای دادنامه
مطالبه ضرر و زیان ناشی از سرقت داده های رایانه ای دادنامه

امکان بررسی چگونگی ورود و دسترسی افراد به این موارد وجود نداشته است و اطلاعات مورد سرقت نیز جنبه‌ی محرمانه نداشته است و از طرفی چون اطلاعات قابل استناد در ارتباط با استفاده‌ی خوانده از این اطلاعات و میزان خسارت وجود نداشته است امکان برآورد خسارت وجود نداشته است و با توجه به اینکه برای دادگاه محرز نگردیده که اطلاعات جنبه­‌ی محرمانه داشته یا از سوی خوانده مورد استفاده قرار گرفته به نحوی که بر خواهان ضرری وارد گردیده است و نظر به اینکه هر ربایش اطلاعات و داده‌­ای لزوماً به معنی ورود خسارت نمی‌باشد

مگر اینکه ورود ضرر و زیان محرز باشد و خوانده در ارتباط با ربایش اطلاعات به مجازات قانونی محکوم گردیده ولی در مورد ورود زیان به شرح فوق برای دادگاه محرز نمی‌باشد و علیرغم اینکه خواهان به نظریه­‌ی کارشناسی اعتراض نموده با توجه به جامع و کامل بودن نظریه­‌ی کارشناسی و اینکه ارجاع به هیئت کارشناسی به دلیل محرز بودن موضوع امری غیر عقلایی و صرفاً موجب صرف زمان و هزینه­‌ی مضاعف خواهد گردید دادگاه نظریه‌­ی کارشناسی را منطبق با واقع تشخیص در نتیجه دعوی خواهان را وارد ندانسته مستنداً به مواد ۲ و ۱۰ قانون مسولیت مدنی و ماده ی ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب حکم بطلان آن را صادر و اعلام می‌نماید.

رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ی ۵۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران – اسماعیل پوریانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

شرکت الف. با مدیریت آقای الف. ع. به طرفیت آقای ف. م. نسبت به دادنامه شماره ۲۰۰۱۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۶ صادره از شعبه ۵۴ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تهران مشعر بر صدور حکم به رد دعوی مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم دادخواست تجدیدنظرخواهی به خواسته صدور حکم به نقض دادنامه فوق الاشعار و نهایتاً صدور رأی به محکومیت تجدیدنظرخواه تقدیم نموده‌اند.

توجهاً به مفاد دادخواست و منضمات تقدیم شده و مفاد لایحه تقدیمی تجدیدنظرخواه و مفاد لایحه تقدیمی تجدیدنظرخوانده پس از رؤیت لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه و اینکه قرار ارجاع امر به هیئت سه‌ نفره کارشناس بر مبنای درخواست تجدیدنظرخواه صادر شده لکن علیرغم ابلاغ در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۶ تاکنون دستمزد کارشناسان واریز نشده و این قسمت از دلایل وی خارج می‌شود و نظر به سایر محتویات پرونده مطروحه ایرادی مدلل و موجه که مؤثر در مقام بوده و موجبات نقض دادنامه معترض‌عنه را فراهم آورد ارایه و اعلام نگردیده است و توجهاً به اینکه دادنامه یاد شده با رعایت مقررات شکلی و ماهوی صادر گردیده و عاری از منقصت قانونی است تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته و با رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد ماده ۳۵۸ از قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه مارالذکر را تأیید و اعلام می‌دارد.

رأی صادره قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
هدایت اله جوادی – بهزاد سعادت زاده

 

تعیین وقت مشاوره با هماهنگی قبلی

جهت اخذ مشاوره در مورد این موضوع با ما تماس بگیرید

تلفن همراه : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵

تلفن ثابت : ۸۸۰۷۱۵۱۹

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

متخصص در زمینه جرایم رایانه ای

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ( تهران )

در صورت مفید بودن لطفا امتیاز دهید.

لطفا برای رای دادن بر روی ستاره ها کلیک نمایید

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *