Facebook Twitter Linkedin Instagram YouTube VK Xing

ابطال اجراییه و قرارداد بانکی به دلیل سررسید نشدن تسهیلات

ابطال اجراییه و قرارداد بانکی به دلیل سررسید نشدن تسهیلات

ابطال اجراییه و قرارداد بانکی به دلیل سررسید نشدن تسهیلات اعطایی در این مطلب به زاویه دیگری از ابطال قرارداد های بانکی پرداخته شده که پس از ۴ سال پیگیری…

مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی

مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی - آرش علیزاده نیری

مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی (اجراییه) دادگاه محلی است که در حوزه آن، دستور اجرا (اجراییه‌) صادر شده است هر چند موضوع سند مال غیرمنقول…

گذشت بیش از دوماه از تاریخ قطعیت ارزیابی عین مرهونه تا آگهی مزایده، باعث ابطال مزایده خواهد شد

گذشت بیش از دوماه از تاریخ قطعیت ارزیابی عین مرهونه تا آگهی مزایده، باعث ابطال مزایده خواهد شد

گذشت بیش از دوماه از تاریخ قطعیت ارزیابی عین مرهونه تا آگهی مزایده، باعث ابطال مزایده خواهد شد متن رای ۵۴۳۵ شورای عالی ثبت گذشت بیش از دوماه از تاریخ…

نظریه شورای نگهبان در خصوص ماده ۳۴ قانون ثبت

نظریه شورای نگهبان در خصوص ماده 34 قانون ثبت

نظریه شورای نگهبان در خصوص ماده ۳۴ قانون ثبت ، نظر به اینکه بر اساس نظریه شماره ۴۸۴۹ ـ ۱۹/۹/۱۳۶۴ فقهای شورای نگهبان قانون اساسی، ماده ۳۴ قانون ثبت مصوب…

آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی

آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی

آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مقرراتی است که برای اجرا و کلیه امور اجرایی اسناد لازم الاجرا مورد استفاده قرار می…