انتشار اسرار تجاری

Facebook Twitter Linkedin Instagram YouTube VK Xing
()

انتشار اسرار تجاری ، فهرست مشتریان مستقلاً دارای ارزش اقتصادی نیست، لذا انتشار آن مجرمانه نیست.

 

تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۰۲/۲۴ شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۲۱۷

مستندات مواد ۶۴-۶۵ قانون تجارت الکترونیکی ۱۳۸۲

انتشار اسرار تجاری

انتشار اسرار تجاری - آرش علیزاده نیری
انتشار اسرار تجاری – آرش علیزاده نیری

رای بدوی

در خصوص اتهامات خانم م.الف. فرزند ع. مبنی بر تحصیل و استفاده غیرمجاز از اسرار تجاری شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان؛ دادگاه نظر به جامع محتویات پرونده و این‌که حسب توضیحات وکلاء محترم شاکی سر تجاری آن‌ها «فهرست مشتریان» و «امور مالی شرکت بوده» که

اولاً هیچ‌یک از آن‌ها خصوصاً فهرست مشتریان مستقلاً دارای ارزش اقتصادی نبوده.

ثانیاً: در دسترس عموم هم بوده و همه افراد جامعه می‌توانستند با مراجعه به منابع عمومی به لیست دسترسی پیدا کنند.

ثالثاً: به نظر می‌رسد اقدامات معقولانه در جهت حفظ و حراست از آن‌ها به عمل نیامده است. رابعاً: آشنایی متهم با مشتریان سابق شرکت شاکی و حتی در اختیار داشتن شماره‌های تماس به معنای نقض حقوق سر تجاری شاکی محسوب نشده بلکه نوعی رقابت صنفی است که این امر از راه‌های مختلف برای متهمه میسور است.

علی‌هذا نظر مدافعات مؤثر متهم چنین استنباط می‌نماید که مشارالیه فاقد هرگونه اندیشه مجرمانه بوده و کالاهای توقیف با علامت تجاری شاکی را از شخص دیگری خریداری نموده است، علی‌هذا نظر به مراتب بالا به لحاظ عدم احراز وقوع بزه‌های مذکور و با رعایت قاعده اصالت‌البرائه و مستنداً به ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری با رد کیفرخواست رأی بر برائت متهمه صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری بوده و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۰۴۳ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ افراسیاب

 

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر.پ. به وکالت از مدیریت شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان و با مدیریت …. از دادنامه شماره ۱۳۲۳مورخ ۲۶/۱۱/۹۲ صادره از شعبه محترم ۱۰۴۳ دادگاه عمومی جزایی تهران که تجدیدنظرخوانده خانم م.الف. فرزند ع. از حیث اتهام تحصیل و استفاده غیرمجاز از اسرار تجاری شرکت برائت حاصل نموده است که وکیل تجدیدنظرخواه طی لایحه‌ای از رأی دادگاه اعتراض و تقاضای رسیدگی و تجدیدنظرخواهی داشته و به دادگاه تجدیدنظر و این شعبه ارجاع گردیده است. با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه و با توجه به این‌که ارکان مادی فعل ارتکابی مورد ادعا توسط شاکی تحقق پیدا نکرده است و از جهت دیگر تجدیدنظرخوانده در زمان انجام وظیفه اداری تجربیاتی کسب کرده است که می‌تواند از تجربه خود بهره‌مند شود،

فلذا نظر به این‌که در مجموع ایراد و اعتراض موجه و مؤثری از ناحیه تجدیدنظرخواه به عمل نیامده که گسیختن و نقض دادنامه معترض‌عنه را ایجاب نماید و دادنامه اصداری نیز فاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی است به استناد بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
شفیعی‌خورشیدی ـ موسی‌پور

 

تعیین وقت مشاوره با هماهنگی قبلی

جهت اخذ مشاوره در مورد این موضوع با ما تماس بگیرید

تلفن همراه : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵

تلفن ثابت : ۸۸۰۷۱۵۱۹

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

متخصص در زمینه جرایم رایانه ای

در صورت مفید بودن لطفا امتیاز دهید.

لطفا برای رای دادن بر روی ستاره ها کلیک نمایید

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *