دادنامه اقاله خودرو BMW بدون داشتن مبایعه نامه و اثبات بیع

Facebook Twitter Linkedin Instagram YouTube VK Xing
()

دادنامه اقاله خودرو BMW بدون داشتن مبایعه نامه و اثبات بیع

 

شرح مختصر موضوع اقاله بیع خودرو

دادنامه اصداری در راستای بیعی صادر گردیده که موکل مبایعه نامه را از دست داده و صرفا آثار بیع را به طور ضعیف داشته است ، به عنوان مثال پرداخت ثمن و عدم وجود رابطه و مراودات مالی فی مابین و چند عامل دیگر …

عالم ثبوت و اثبات

پیش از شرح موضوع دادنامه به طور خلاصه لازم به توضیح است که در عالم حقوق دو فضا وجود دارد عالم ثبوت و عالم اثبات ، با این شرح که در عالم ثبوت ممکن است اقدامی حقوقی واقع شده و حقی ایجاد شده باشد و آثاری بر آن بار شود ولی این اقدامات و آثار می بایست در عالم ثبوت با ادله اثبات دعوا ثابت شود.

همانطور که در فرض پرونده حاضر معامله ای واقع شده بوده ولی مبایعه نامه که حاکی از خرید و فروش باشد در ید موکل نبوده لذا اثبات وقوع بیع و نهایتا اقاله بیع ( توافق طرفیت بر برهم زدن معامله ) بسیار مشکل بوده.

به هر روی در پرونده حاضر خوانده محترم به طور کل نفس معامله را نیز منکر شده بود چرا که خدرو به دلیل عیب تحویل ایشان شده بود و در واقع معامله اقاله ( به خواست طرفین منحل ) شده بود ولی در قبال ادله ارایه شده ادعای ایشان تاب برابری نداشته و نهایتا مستند به مواد ۱۲۵۷ ، ۱۲۵۸ ، ۲۱۹ ، ۲۲۰ ، ۲۸۳ ، ۲۸۴ ، ۲۸۵ ، ۱۹۴ ، ۱۹۸ ، ۱۹۹ ، ۲۴۱ ، ۵۱۵ ، ۵۱۹ ، ۵۲۲ قانون مدنی  رای به نفع موکل بر اساس قبول بیع و نهایتا اقاله صادر و خوانده محترم محکوم به پرداخت مبلغ دریافتی می شود.

دادنامه اقاله خودرو BMW بدون داشتن مبایعه نامه و اثبات بیع
دادنامه اقاله خودرو BMW بدون داشتن مبایعه نامه و اثبات بیع
آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری
آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری
نمونه دادنامه اقاله بیع خودرو
نمونه دادنامه اقاله بیع خودرو

 

تعیین وقت مشاوره با هماهنگی قبلی

جهت اخذ مشاوره در مورد این موضوع با ما تماس بگیرید

تلفن همراه : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵

تلفن ثابت : ۸۸۰۷۱۵۱۹

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

وکیل دعاوی حقوقی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ( تهران )

در صورت مفید بودن لطفا امتیاز دهید.

لطفا برای رای دادن بر روی ستاره ها کلیک نمایید

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *