مرجع صالح رسیدگی به جرم توزیع ابزار الکترونیکی شنود

Facebook Twitter Linkedin Instagram YouTube VK Xing
()

مرجع صالح رسیدگی به جرم توزیع ابزار الکترونیکی شنود ، رسیدگی به جرم توزیع ابزار الکترونیکی شنود، در صلاحیت دادگاه انقلاب است.
مستندات: ماده ۱۲۲ قانون امور گمرکی-ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

تاریخ دادنامه قطعی صلاحیت رسیدگی به توزیع ابزار الکترونیکی شنود :
۱۳۹۳/۰۴/۰۱

دادنامه بدوی

آقای ح.الف. ۳۲ ساله به اتهام توزیع ابزار الکترونیکی شنود و نگهداری فیلم‌های مبتذل و مستهجن تحت تعقیب کیفری قرارگرفته که نهایتاً شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان … به شرح دادنامه شماره ۷۱۵۱۲۶۰۱۶۰۱-۱۲/۲۷/۱۳۹۲ در خصوص نگهداری فیلم‌های مبتذل و مستهجن نام­برده را به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی محکوم نموده و در مورد توزیع ابزار الکترونیکی با این استدلال که چون ابزار مذکور به‌عنوان کالای غیرمجاز مشروط به‌حساب می‌آید و رسیدگی به آن طبق ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ از صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب خارج و در صلاحیت اداره تعزیرات حکومتی قرار دارد قرار عدم صلاحیت به شایستگی اداره تعزیرات حکومتی شهرستان … صادر و پرونده را مستقیماً و بدون رعایت مقررات ماده ۲۸ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به مرجع مذکور ارسال داشته است .

شعبه ششم تعزیرات حکومتی … ادعای عدم صلاحیت دادگاه انقلاب را نپذیرفته و استدلال کرده است که مطابق بند چ ماده ۱۲۲ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ کالای موضوع عدم صلاحیت در زمره کالای ممنوعه می‌باشد و از طرفی رسیدگی به قاچاق کالای ممنوع با توجه به ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب می‌باشد.

بنابراین قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی دادگاه انقلاب … صادر و اعلام می‌گردد . پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال‌شده است. هیئت شعبه پس از مشاوره چنین رأی می‌دهد .

مرجع صالح رسیدگی به جرم توزیع ابزار الکترونیکی شنود
مرجع صالح رسیدگی به جرم توزیع ابزار الکترونیکی شنود

رأی شعبه دیوان عالی کشور مرجع صالح رسیدگی به جرم توزیع ابزار الکترونیکی شنود

با توجه به ماده ۱۲۲ قانون امور گمرکی مصوّب ۱۳۹۰ و ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به اتهام منتسبه به آقای ح.الف.( توزیع ابزار الکترونیکی شنود ) در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد لذا قرار عدم صلاحیت شعبه دوم دادگاه انقلاب … که به اعتبار صلاحیت اداره تعزیرات حکومتی آن شهرستان صادرشده است مورد تأیید نیست و پرونده جهت اقدام قانونی اعاده می‌گردد.
شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور – رئیس و مستشار
احمد صاحب الزمانی – منوچهر کاظمی

 

تعیین وقت مشاوره با هماهنگی قبلی

جهت اخذ مشاوره در مورد این موضوع با ما تماس بگیرید

تلفن همراه : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵

تلفن ثابت : ۸۸۰۷۱۵۱۹

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

متخصص در زمینه جرایم رایانه ای

در صورت مفید بودن لطفا امتیاز دهید.

لطفا برای رای دادن بر روی ستاره ها کلیک نمایید

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *